Винтерком-kz

Қызмет көрсету

Обслуживание систем холодоснабжения

Тоңазытқыш және желдету жүйелеріне техникалық қызмет көрсету

Орнату жұмыстары, салқындату жүйелерін жобалау, қайта құру,
техникалық аудит, қызмет көрсету